Får man installera el på egen hand?

Det korta och snabbaste svaret på om du får installera el på egen hand, det är nej, det får du inte. Men sedan är det så att vissa saker med el får du göra, annat ska du lämna till en elektriker Stockholm att göra. 

Grejen är bara det att de saker du får göra själv, det måste du ha kunskaper om och du ska känna dig säker på vad du gör!

Detta får du göra själv

 • Byta trasig proppsäkring och återställa utlöst automatsäkring
 • Byta glödlampor
 • Byta lamphållare
 • Montera skarvsladdar
 • Montera sladdströmbrytare och stickproppar
 • Reparera och byta ut delar i trasiga skarvsladdar och apparatsladdar
 • Byta befintlig strömbrytare för högst 16 A som är placerad i en egen kapsling eller dosa
 • Byta befintligt vägguttag för högst 16 A som är placerat i en egen kapsling eller dosa.

Detta får du inte göra själv

Exempel på arbeten som endast får utföras av ett elinstallationsföretag eller en auktoriserad elinstallatör:

 • Förändringar i fasta installationer
 • Byte av ojordat vägguttag mot jordat
 • Installation av 230 volt golvvärme och värmekabel
 • Förläggning av kabel i mark.

Vad är elinstallationsarbete?

Med elinstallationsarbete menas, enligt elsäkerhetslagen, arbete som omfattar:

 • att utföra, ändra eller reparera en elanläggning.
 • att fast ansluta en elektrisk produkt till en elanläggning.
 • att koppla loss en elektrisk produkt från en elanläggning som produkten är fast ansluten till.

Om du är osäker på om du får göra det du tänkt, ring då gärna en elektriker i Stockholm och fråga. 

30 Dec 2021